Om nog meer te streven naar een optimale gezondheid zullen wij vanaf heden ook bloedanalyses evalueren,  dit in samenwerking met Fidlab.

 

Bloedanalyse

Brengt mogelijke onderliggende oorzaken voor chronische gezondheidsproblemen (vroegtijdig) in kaart, daardoor kan de test ingezet worden:

 • in een curatief/diagnostische setting , als oriëntatie voor verdere diagnostische evaluatie
 • in een preventief opzet – gezondheidscheck

 

MEERWAARDE / VOOR WIE?

Visualisatie van aan te pakken domeinen onder vorm van een health dashboard. Het helpt ‘pijnpunten’ in kaart te brengen om verder beleid te oriënteren.

 • nutritionele tekorten
 • cardiometabool risico
 • inflammatoire balans
 • stressbelasting
 • hormonale balans

Op basis van de resultaten wordt een focus actieplan met aanbevelingen opgesteld: welke domeinen vragen (eerst) aandacht en welke aanpak?

 

Darmmicrobioomtest

WAT?

 • In kaart brengen van darmflora
 • Opsporen van dysbiose
 • In kaart brengen van metabole effecten van darmbacteriën (pro/anti-inflammatoir, energie-opslag)
 • Evaluatie van risico op IHP (intestinale hyperpermeabiliteit) en SIBO (Small intestinal Bacterial Overgrowth), neuro-inflammatie
 • Evaluatie van voedingspatroon van de patiënt/gepersonaliseerd voedingsadvies

 

MEERWAARDE / VOOR WIE?

 • Aanvullend op de reguliere onderzoeken i.k.v. chronische al dan niet functionele darmklachten (bloating, PDS, flatulentie, wisselend stoelgangpatroon): geeft het een beeld van het micro-ecosysteem van de darm: invloed van bacteriën op darmmucosa en onderliggend immuunsysteem
 • Bij systemische immuungemedieerde/inflammatoire aandoeningen (allergieën, astma, auto-immuunaandoeningen, neuro-inflammatie en neuro-degeneratie): is er bij deze patiënt een mogelijk oorzakelijk verband in de darm?

 

HPA-test (stresstest)

MEERWAARDE / VOOR WIE?

 • Vermoeidheidsproblematiek in kader van chronische stress situaties
 • Burn out klachten
 • Hoge vatbaarheid voor infecties met moeizaam en vertraagd herstel
 • Recidiverende blessures/non-functionele overtraining bij sporters

 

DNA HEALTH

WAT?

Onderzoek op DNA-niveau naar 36 SNP’s (Single Nucleotide Polmorphisms), betrokken bij biologische processen met risico voor ontwikkeling van chronische aandoeningen

 • Cholesterol metabolisme
 • Risico op osteoporose
 • Methylatiecapaciteit, risico op kanker
 • Inflammatie en oxydatieve stress
 • Detoxificatie
 • Insulinesensitiviteit en risico op diabetes
 • Responsiviteit op voeding: lactose intolerantie, gluten intolerantie, cafeïne metabolisatie , zoutgevoeligheid en bloeddruk, ijzerstapeling

 

MEERWAARDE / VOOR WIE?

Aanhoudende, therapieresistente chronische klachten van allerlei aard, zonder duidelijke oorzaak.

Zijn er voor deze patiënt verklaringen te vinden in genetische gevoeligheid en kunnen bepaalde leefstijladviezen zoals voeding of suppletie voor deze patiënt een verschil maken?