Water als goedkoopste medicijn

 

Water is even essentieel als zuurstof, voeding en zonlicht, water is dus een cruciaal element als onderdeel van het leven.

 

Water als gegevensdrager

Water is een unieke stof op aarde met vele geheime en ongekende krachten. Water is eveneens een gegevensdrager, denk maar aan het experiment van Masuro Emoto. Uit zijn experiment blijkt dat verschillende woorden en hun intentie verschillende effecten hebben op de structuur van waterkristallen, met woorden als, dank u, liefde, mededogen, waarheid, vrede, liefde en dankbaarheid, nederigheid enz. Die prachtige kristalstructuren creëren en onvriendelijke woorden die vervormde, niet-symmetrische disfunctionele kristalstructuren creëren.

Gezien wij als mens hoofdzakelijk uit water bestaan en water een geheugendrager is, is het van essentieel belang om langdurige emotionele blokkades of trauma’s op te heffen. Langdurige emotionele blokkades of trauma’s veranderen de structuur van jouw waterhuishouding in negatieve zin en dit met alle gevolgen van dien.

 

Functies van water

Het menselijk lichaam bestaat voor 75% tot 80 %  uit water:

-bloed 92%

-hersenen 82%

-spieren 75%

-botten 22%

 

Water staat in voor tal van functies; temperatuurregulatie, het verlichten van pijn, het reguleren van de lichaamstemperatuur, het transport van voedingsstoffen, het afvoeren van afvalstoffen (ontgiften), houdt de delen van de cel bij elkaar, reguleert de prikkelgeleiding van de cellen, reguleert de osmotische balans, aanmaak van neurotransmitters en hormonen, darmperistaltiek; water geeft volume aan de stoelgang en zorgt ervoor dat deze vlotter verwijderd worden, op voorwaarde dat er voldoende vezels aanwezig zijn, water houdt de huid en de slijmvliezen vochtig en vormt zo een barrière tegen virussen en bacteriën of andere stoffen die via de huid en de slijmvliezen het lichaam binnenkomen, water is eveneens een natuurlijke buffer en helpt bij het handhaven van het zuur-base evenwicht.

 

Het ‘dorstmechanisme’

Dorst hebben is een acuut signaal van het lichaam. Wanneer men dit signaal negeert zal na 5 minuten vocht worden onttrokken uit weefsel om zo de vitale functies in het lichaam te voorzien van voldoende vocht. Vruchtensappen, thee, koffie, frisdrank,… hebben een omgekeerde werking; ze onttrekken namelijk vocht uit de hersenen en geven een signaal aan de nieren om nog meer vocht te lozen, waardoor er nog meer dehydratatie van het lichaam ontstaat. Bij veel mensen is het dorstmechanisme reeds ontregeld. Ze hebben geen dorst, ook al zijn ze uitgedroogd. Vooral oudere mensen verliezen hun dorstgevoel en drinken vaak te weinig. Een gebrek aan water is voor het lichaam een stresssituatie, waardoor bij uitdroging het lichaam verschillende hormonen mobiliseert: adrenaline, cortisol, endorfinen, prolactine, ….

 

De gevolgen van dehydratatie zijn dan ook niet min. Naar schatting is 75% van de bevolking chronisch gedehydrateerd of uitgedroogd en werkt het dorstmechanisme van 37% van de Amerikaanse bevolking niet goed meer waardoor het foutief geïnterpreteerd wordt als honger. Zo vertraagt lichte dehydratatie het metabolisme met 3% en is niet genoeg water drinken de hoofdoorzaak van vermoedheid overdag. Een daling van 2% van het lichaamswater kan leiden tot duizeligheid, korte termijn geheugenverlies, problemen met hoofdrekenen en moeilijkheden met focussen op computerschermen of gedrukte bladzijden. Blijkt zelfs dat 8 tot 10 glazen water per dag gewrichts- en rugpijn aanzienlijk kan verminderen bij 80% van de patiënten

 

 

Vitaal Water

Viktor Schauberger was een natuurwetenschapper en wijdde een groot deel van zijn leven aan water. Hij kwam zo tot wetenschappelijk inzicht dat water dat onder hoge druk en rechtlijnig stroomt zijn levenskracht verliest. Water vitaliseert zichzelf wanneer het kolkt, draait,… Het elektromagnetisch veld van de aarde zorgt voor levenskracht. Natuurlijk bronwater, zoals wij dat kennen, ontstaat doordat regenwater langzaam door diverse bodemlagen sijpelt. Hierdoor wordt het water gefilterd, neemt het belangrijke mineralen en sporenelementen op en wordt het in rivieren gevitaliseerd.

 

De Aqualine waterfilters bootsen dit proces na.

Werking:

Proces

Door middel van zwaartekracht druppelt het water langzaam door twee filters heen. Per uur wordt ongeveer 1.5 liter water gefilterd

 

Filters

De systemen zijn uitgerust met een keramische voorfilter van 0.2 Micron ( 0.0002 millimeter) en een meerstappenfilter. Door deze filters worden onder andere lood, GenX, zware metalen, medicijnresten, pesticiden, chloor, microplastics en hormoonresten uit het water gefilterd.

Mineraalstenen

Tijdens het proces worden zowel de slechte als een deel van de goede stoffen uit het water gefilterd. Na het filteren komt het water in contact met de Elvan mineraalstenen. Deze stenen geven 18 verschillende mineralen en sporenelementen af.

 

Vitaliseren

Tijdens het uittappen stroomt het water langs magneten van 1.200 Gauss die het water in een Vortex (werveling) brengen. De watermoleculen zetten zich, door onderlinge elektromagnetische verbindingen, in een hexagonale structuur. Hierdoor wordt het water gevitaliseerd volgens het Schauberger principe en krijgt het een Bovis-waarde van gemiddeld 9.350. Dit water komt overeen met ons lichaamsvocht en wordt daardoor gemakkelijker door het lichaam opgenomen.

 

Geen bacteriewerking

De meerstappenfilter en de mineraalstenen zijn met zilver geïmpregneerd om bacteriegroei tegen te gaan.

 

Zo, aan het einde gekomen hoop ik dat het belang van vitaal, gemineraliseerd en gefilterd water duidelijk is geworden  en we bewust kunnen worden hoe belangrijk het is om water te drinken.