Tijdens het eerste consult bespreken we het anamneseformulier dat u vooraf werd toegestuurd. Supplementen en voeding worden eventueel kinesiologisch uitgestest. In samenspraak met u wordt een haalbaar plan van aanpak opgesteld.

Duur: +/- 1,50 uur

Tarief: volwassene 100 Euro, kind 80 Euro

 

Het vervolgconsult wordt tussen de 4 à 6 weken na het eerste consult ingepland. We bekijken de evolutie en doen waar nodig eventuele aanpassingen.

Duur: +/-  1 uur

Tarief: volwassene  80 Euro, kind 60 Euro

 

Indien er meer dan 6 maand verstreken is tussen de intake en het vervolgconsult zal er terug een intakegesprek plaatsvinden met een anamnese.